Schematizmus banskobystrickej diecézy
25.6.2021

Mons. ThLic. Jozef Štrba