Schematizmus banskobystrickej diecézy
18.6.2021

doc. SSD Blažej Štrba, PhD.