Schematizmus banskobystrickej diecézy
25.6.2021

ThLic. Andrej Darmo, Th.D.