Schematizmus banskobystrickej diecézy
18.6.2021

ThLic. Martin Ďuračka, PhD.