Schematizmus banskobystrickej diecézy
18.6.2021

Mons. ThLic. Vladimír Farkaš