Schematizmus banskobystrickej diecézy
18.6.2021

Mons. Mgr. Ján Bednár