Schematizmus banskobystrickej diecézy
18.6.2021

MUDr. ThLic. Jozef Dömény, SDB