Schematizmus banskobystrickej diecézy
18.6.2021

ThDr. HELic. Pavol Kollár, PhD.