Schematizmus banskobystrickej diecézy
18.6.2021

ThDr. Ondrej Šmidriak, PhD.