Schematizmus banskobystrickej diecézy
18.6.2021

Mgr. Tibor Janúch, SDB