Schematizmus banskobystrickej diecézy
25.6.2021

MUDr., Mgr. Štefan Paľúch, diakon