Schematizmus banskobystrickej diecézy
18.6.2021

SSDr. Pavel Vilhan, PhD.