Schematizmus banskobystrickej diecézy
18.6.2021

doc. RNDr. Mgr. Adrián Slavkovský, PhD., OP