Schematizmus banskobystrickej diecézy
25.6.2021

Kongregácia Dcér Božskej lásky - Mariánky