Schematizmus banskobystrickej diecézy
25.6.2021

Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul – Vincentky