Schematizmus banskobystrickej diecézy
25.6.2021

Kongregácia Sestier Najsvätejšieho Spasiteľa