Schematizmus banskobystrickej diecézy
25.6.2021

Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - Redemptoristi