Schematizmus banskobystrickej diecézy
25.6.2021

Inštitút dcér Márie Pomocnice - Saleziánky