Schematizmus banskobystrickej diecézy
25.6.2021

Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky - Vincentky