Schematizmus banskobystrickej diecézy
17.5.2021

Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici - Badíne