Schematizmus banskobystrickej diecézy
4.8.2021

Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici - Badíne